Har eFaktura - fikk regning i posten likevel?

Årsaker til dette kan være:

  • Du kan ha bestilt eFaktura etter at vi har sendt ut regningen

  • Avtalen ikke ble godkjent.

  • Avtalen ble ikke godkjent fordi referansenummeret var feil i nettbanken.

  • Varsel om tvangsinnkreving og utsendelse av fakturaer for noen kravtyper, sendes i vanlig post.

Kontakt oss