Beregnes det renter på kravet?

Studielån og en del andre kravtyper regnes det rente på og de kan ikke utsettes eller deles opp i avdrag direkte på nettsidene.

Ønsker du avdrag eller utsettelse på rentebærende krav må du logge deg inn og bruke kontaktskjemaet for å søke om dette. Alternativt kan du ringe vårt Servicesenter.

Kontakt oss