Er du under 18 år?

I og med at du er under 18-år kan du ikke inngå utsettelser eller avdragsordninger uten at den som er ansvarlig for deg (din verge) er involvert.

Din verge kan på vegne av deg søke enten skriftlig, eller ringe vårt Servicesenter om avdragsavtale eller utsettelse for deg.

Kontakt oss