Dokumentasjon

For å kunne behandle saken din trenger vi i mange tilfeller å få dokumentert din økonomiske situasjon. Sammen med skjemaene du sender, må du legge dokumentasjon på at de opplysningene du skriver er riktige. Når vi saksbehandler kan vi ikke ta hensyn til opplysninger (f.eks. om utgifter) som du ikke har dokumentert.

Husleieavtale som eksempel på dokumentasjon for utgifter

Skal saken din hos oss vurderes på nytt?

Da kan det hende at du likevel må sende inn opplysninger en gang til. Hvis du for eksempel hadde en midlertidig inntekt forrige gang vi vurderte saken din, så kan dette ha forandret seg nå. Derfor må du sende lønnslipp eller trygdeslipp som viser inntekten din i dag.

Eksempler på dokumentasjon vi kan ta hensyn til i din økonomi:

 • kopi av lønns- eller trygdeslipp
 • kopi av betalte regninger som barnepass, kommunale avgifter
 • boligforsikring
 • boliglån/husleie
 • studiebevis
 • ligningsopplysninger
 • barnebidrag som er avtalt privat (går avtalen gjennom NAV trenger du ikke dokumentere)


I noen tilfeller kan vi også ta hensyn til andre dokumenterte utgifter:

 • Høye strømutgifter
  Har du veldig høye strømutgifter, må du sende oss dokumentasjon på kostnadene av et helt års forbruk av strøm/oppvarming. Deretter vil vi beregne et gjennomsnitt per måned.
 • Samvær med barn
  Har du samvær med barn, trenger vi kopi av samværsavtalen og kopi av kvitteringer for reiseutgifter du har plikt til å betale.
 • Transport
  Livsoppholdssatsen forutsetter bruk av kollektiv transport mellom hjem og arbeidssted, men i noen tilfeller kan vi ta hensyn til at du trenger bil og vi kan også ta hensyn til en del utgifter til billån:

  • Du må ha bil for å kunne være i jobben:
   Er du nødt til å bruke bil til og fra arbeidsstedet, må du sende oss en bekreftelse fra din arbeidsgiver på at du må kjøre x antall kilometer per dag og at kollektiv transport ikke kan brukes, kopi av regning for årsavgift og forsikring på bilen.
  • Du er student som trenger bil for å fullføre utdanning:
   Utdanningsstedet må gi en bekreftelse på at du studerer der, som du sender til oss.
  • Du trenger transport til medisinsk behandling:
   Du må dokumentere behovet ditt for transport og legen må dokumentere at du trenger denne behandlingen, dette må du sende til oss.
 • Ekstraordinære utgifter
  Du må også dokumentere ekstraordinære utgifter, som for eksempel høye tannlegeutgifter, utgifter til eget barns konfirmasjon (ikke gave) eller utskifting av hvitevarer.

 

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss