Klage på mva-motregning for aksjeselskaper etc.

 

Klage på grunnlaget for kravet

Dersom du mener at kravet ikke er riktig, så kan du klage på grunnlaget, f.eks. at betalingsdatoen på kravet ikke er passert, at kravet er sendt til feil mottaker, at kravet er uriktig ilagt eller at kravet er foreldet.

Grunner som ikke regnes som gyldige for å få beholde mva til gode

  • Selskapet har lån som skulle løses ut
  • Selskapet skulle sette av pengene til sparing
  • Selskapet har planlagt investeringer
  • Selskapet har andre utestående krav for selskapet, eller lønn til ansatte

Slik klager du på mva-motregningen

Klagefrist:
Selskapet har en måneds klagefrist på mva-motregningen etter at selskapet har mottatt varslet fra oss.

1. Skriv klage
I klagen fører du inn selskapsnavn, adresse og organisasjonsnummer for selskapet.
Redegjør for på hvilket grunnlag du mener at kravet ikke er riktig.

2. Send inn klagen til oss, husk signatur.

 Saksbehandlingstid på klager

Vi kan ikke behandle klagen før vi har mottatt pengene som er mva-motregnet.
Når vi har mottatt pengene, kan det ta opptil 4 uker å behandle klagen.

Har vi rett til å dekke ubetalte krav hos oss med mva-penger til gode?

Vi har rett etter SI-lovens § 4 til å motregne i mva til gode. Det betyr at hvis selskapet får merverdiavgift penger til gode, så kan vi gi beskjed til skatteetaten om å holde igjen disse pengene for å dekke selskapets ubetalte krav hos oss. Dette kalles motregning i mva til gode.
Vi sender ut varsel om mva-motregning til alle som har krav som vi kan motregne i mva til gode.