Sende inn

Hvordan sender du inn søknader og dokumenter til oss?

1. Logg deg inn og bruk en tjeneste som passer til ditt behov, alternativt følg veiledningen under.
   
2. Klikk på "Kontaktskjema" og fortell hva saken din gjelder.
3. Velg "Last opp vedlegg" (du kan laste opp maks 10 vedlegg) og legg ved:

  • Dokumenter som viser at dine opplysninger om inntekter og utgifter i søknadsskjema er riktige.
    Når vi saksbehandler kan vi ikke ta hensyn til opplysninger (f.eks. om utgifter) som du ikke har dokumentert. Se eksempler på dokumentasjon.
  • Utfylt søknadsskjema med opplysninger om dine inntekter og utgifter.

Har du ikke dokumentasjon i digital utgave? - Slik kan du gjøre dokumenter digital hjemme

Får du meldingen "Vi beklager teknisk feil" ved opplastingen? - Mulige årsaker til feilmeldinger

Har du ikke BankID så kan du skrive ut et skjema på papir, fylle inn opplysninger og sende det til oss i posten sammen med dokumentasjon på opplysningene.