Klage på mva-motregning for enkeltmannsforetak

Du kan klage på:

 1. Grunnlaget for kravet - du mener at kravet ikke er riktig
 2. At du trenger pengene til ditt eget livsopphold

Har du en avdragsavtale for kravet eller kravene?
Vær klar over at alle ubetalte krav, også de som du har en pågående betalingsordning for, kan bli motregnet.

Klage på grunnlaget for kravet
Dersom du mener at kravet ikke er riktig, så kan du klage på grunnlaget, for eksempel at kravet ikke er forfalt, at det er sendt til feil person, uriktig ilagt, at kravet er foreldet.

Klage fordi du trenger pengene til livsopphold
Hvis du trenger disse pengene for å ha noe å leve av (livsopphold), så vil det være en gyldig grunn for at du kan søke om å få beholde merverdiavgift-penger til gode.

Grunner som ikke regnes som gyldige for å få beholde mva til gode

 • Du har bestilt ferie
 • Du har et privat lån du skulle løse ut
 • Du hadde tenkt å sette av pengene til sparing
 • Du hadde tenkt å investere i selskapet
 • Du hadde tenkt å betale utestående krav for selskapet, eller lønn til ansatte

Det er beregnet at du skal sette av penger til ferie i løpet av året, ferieutgifter regnes ikke som en del av livsoppholdet. Når det gjelder private lån eller sparing har ubetalte krav hos oss en høyere prioritet.

Slik klager du på mva-motregningen

Du har en måneds klagefrist på mva-motregningen etter at du har mottatt varslet fra oss.

1. Fyll ut klageskjema

Her legger du inn opplysninger om dine inntekter og utgifter. Husk at du må forklare og dokumentere hva det er du mener at du trenger å bruke mva-penger til gode på.

Klageskjema (PDF)

2. Legg ved dokumentasjonen på:

 • Kopi av brevet du fikk fra Skatteetaten I brevet bekrefter de at de har tatt dekning i mva-penger til gode (underretning om gjennomført motregning). Du kan logge deg inn på www.altinn.no for å finne dette brevet fra Skatteetaten til deg.
 • Inntekt Siste lønnslipp eller siste trygdeslipp/pensjonsutbetaling og siste termins regnskapsrapport
 • Boutgifter Husleiekontrakt og/eller nedbetalingsplan for huslån
 • Kommunale avgifter og boligforsikring Eksempel: Regninger på vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feie- og tilsynsgebyr, forsikringsavtale på boligforsikring eller regningen.

  Hvis du har barn, så må du legge ved tilleggsdokumentasjon
  :
  - Barnebidrag (kopi av kvittering for utbetalt barnebidrag)
  - Utgifter barnepass (Regning fra SFO/barnehage)
  - Studiebevis hvis du forsørger barn over 18 år 
    (som bor hjemme fordi de går på videregående skole)
  - Samværsavtale (hvis du har barn som ikke bor fast hos deg)

3. Send inn klagen og dokumentasjonen til oss, husk signatur.

Saksbehandlingstid på klager
Vi kan ikke behandle klagen før vi har mottatt pengene som er mva-motregnet. Når vi har mottatt pengene, kan det ta opptil 4 uker å behandle klagen.

Avslag på klagen
Dersom vi ikke gir deg medhold i klagen, så kan du klage til Helgeland tingrett (klagen sendes via SI).

Har vi rett til å dekke ubetalte krav hos oss med mva-penger du har til gode?
Vi har rett etter SI-lovens § 4 til å motregne i mva til gode. Det betyr at hvis du får mva-penger igjen, så kan vi gi beskjed til skatteetaten om å holde igjen disse pengene for å dekke dine ubetalte krav hos oss. Dette kalles motregning i mva til gode.
Vi sender ut varsel om mva-motregning til alle som har krav som vi kan motregne i mva til gode.