Ettergivelse

Hvordan gjør du det?

1. Søknaden må være skriftlig og du må være tydelig på hvorfor du mener krav skal slettes.

Søknadsskjema (word)

Du kan skrive direkte i skjemaet og lagre dette som en PDF.

Søknadsskjema (PDF)

Dette skjemaet kan du skrive ut på papir, fylle inn med penn og sende inn. I stedetfor å sende det i posten kan du kan ta bilde av skjemaet og lagre det som en fil, eller skanne det til fil.

2. Dokumentasjon
Skann inn relevant dokumentasjon, dersom du ikke allerede har dette i digitalt format.

Har du ikke dokumentasjon i digital utgave? (Tips)

3. Logg inn og last opp

  • Klikk på "Logg inn - Se Din side"-knappen
  • Velg "Kontaktskjema" og legg ved søknadsskjemaet du har fylt ut og dokumentasjon på opplysningene du gir.

Du kan sende søknaden som vanlig post til oss, men du får raskere svar hvis du logger deg inn og sender søknaden digitalt.

Får du meldingen "Vi beklager teknisk feil" ved opplastingen?
Mulige årsaker til feilmeldinger


Hva skjer når du har sendt en søknad om sletting?

I de fleste tilfeller må vi sende søknaden videre til våre oppdragsgivere.
De eneste sakene som vi kan avgjøre er purregebyr på bøter, studielån og saksomkostninger som er tilkjent det offentlige i sivile saker.

Vi vurderer om sletting av krav kan være støtende ovenfor samfunnet for øvrig. Det vil for eksempel være støtende om du med vilje forverrer din økonomiske situasjon med hensikt, for å oppnå en ettergivelse.

Selv om du søker om å få slettet et krav, stanser vi ikke innkrevingen mens søknaden er under behandling.

Om bøter, saksomkostninger og inndraginger

Disse sakene behandles av Justisdepartementet etter at politiet har uttalt seg. Søknad om sletting av bøter er å anse som en søknad om benådning. Du kan sende søknaden direkte til politiet eller via oss. I siste tilfelle må du skrive i søknaden om du ønsker at den skal videresendes til politiet.

Om erstatningskrav

Søknader som gjelder sletting av erstatningskrav sender vi til den som skal ha erstatningen.

Om studielån

Vi behandler søknader om sletting av studielån som er permanent overført til oss.
For oppsagte studielån bistår vi i noen tilfeller Lånekassen i slike søknader.

Om forsinkelsesgebyr

Søknader om sletting av forsinkelsesgebyr på bakgrunn av din økonomi, skal sendes oss.

Hvis årsaken til at du søker sletting ikke er pga økonomi, så må du sende søknaden direkte til Regnskapsregisteret.