Fullmakt

Hvordan gjør du det?

Fyll ut fullmaktsskjemaet

Fullmaktsskjema (PDF)

Dette skjemaet må du skrive ut på papir, fylle inn med penn og sende i posten.

Hva innebærer det å gi fullmakt?

Når du gir en annen person fullmakt, betyr det at du gir denne personen rett til å handle på dine vegne.
Du bør derfor være bevisst på:

  • hva du gir andre fullmakt til
  • hvor lenge denne fullmakten skal gjelde.
  • Hvis du ikke er advokat, men likevel skal representere en annen person overfor oss, trenger du en gyldig fullmakt.
    For at fullmakten skal være gyldig, må den være personlig. Det betyr at den må være gitt til en navngitt person, ikke bare et NAV-kontor eller firma.

Som hovedregel krever vi at fullmakten er skriftlig.