Fullmakt

Hvordan gjør du det?

Fyll ut fullmaktsskjemaet

Fullmaktsskjema (PDF)

Dette skjemaet må du skrive ut på papir, fylle inn med penn og sende i posten.

Hva innebærer det å gi fullmakt?

Når du gir en annen person fullmakt, betyr det at du gir denne personen rett til å handle på dine vegne.
Du bør derfor være bevisst på:

  • hva du gir andre fullmakt til
  • hvor lenge denne fullmakten skal gjelde.

Som hovedregel krever vi at fullmakten er skriftlig.