Erstatning i straffesak

En straffesak er en rettssak mot en eller flere personer, som har begått en straffbar handling. I rettssaken kan kan en eller flere bli dømt til å betale erstatning som følge av den straffbare handlingen. Vi tilbyr alle som er tilkjent erstatning, hjelp med å kreve inn beløpet.

I straffesakene sender politiet sakene til oss. NB: vær klar over at oversendingen fra politiet til oss kan ta noe tid.

Når kravet blir registrert hos oss, så sender vi et brev til deg som er tilkjent erstatningen,  og spør deg om du vil at vi skal kreve inn kravet for deg. Svarbrevet ditt gir oss fullmakt til å kreve inn erstatningen på dine vegne. Vent til du får brev fra oss.

 

Tar det lang tid før du får pengene og koster det noe at vi krever inn for deg?
Les mer

Kan kravet bli for gammelt?
Les mer

Hvordan krever vi inn erstatningen?
Les mer

Hva skjer hvis den som skal betale deg ikke har penger nå?
Les mer

Bor den som erstatningspliktig i utlandet nå?
Les mer

Kontakt oss