Klage

Hvordan klager du til oss?

Du kan klage ved å logge deg inn på Din side, eller du kan klage på papir og sende i posten (se veiledning under).

1. Klagen skal være skriftlig og det må være tydelig:

  • Hva du klager på (klage på trekk, krav, pant, skattemotregning m.m.).
  • Du må skrive hva du ønsker å oppnå med klagen
    (stans av trekk, krav skal slettes, sletting/reduksjon av pant m.m.).
  • Du må underskrive klagen (fysisk eller elektronisk).

2. Legg ved:

Hvis du mener at vi har feil opplysninger, legg ved dokumentasjon som viser det du mener er riktig.

For eksempel dersom du har trekk i lønn eller trygd: du har medisinutgifter du mener vi ikke har tatt hensyn til, boutgiftene dine er høyere enn oppgitt m.m. Les mer om dokumentasjon.

Hvordan gjør du det?
Du kan ta bilde av dokumentasjonen og laste det opp digitalt, eller legge ved papirkopier til klagen hvis du sender i posten.

3. Send inn

Digitalt:
Logg inn og legg ved dokumentasjon i kontaktskjemaet.
Du vil bli bedt om å signere elektronisk som en del av innsendingen.

Post:
Skriv klagen, signer og send inn i posten sammen med dokumentasjon.

Hvorfor må du legge ved dokumentasjon?

Når vi saksbehandler kan vi ikke ta hensyn til opplysninger (f.eks. om utgifter) som du ikke har dokumentert.

Hva skjer når du har sendt klage?

Du har rett til å klage på saksbehandlingen og avgjørelsene våre som gjelder deg.
I mange tilfeller må vi videresende din klage til de som opprettet kravet (for eksempel NRK, Lånekassen, Politiet).

Vi behandler klager innen 3 uker etter at vi har mottatt den.
Vi vurderer om vi skal gjøre om vedtaket vårt før vi eventuelt sender klagen videre til den rette instansen.

Vær likevel klar over at klagen din stopper ikke innkrevingen av kravet.
Det er først ved en eventuell avgjørelse om at klagen din skal tas til følge at innkrevingen stopper.
Hvis du får slettet et krav, vil det du har betalt inn for mye bli tilbakebetalt.


Frister for klaging på innkrevingen

Du kan klage så lenge tvangsinnkrevingen ikke er avsluttet.

  • Ved utleggspant er saken avsluttet når det er etablert rettsvern, feks når tinglysningsdato er satt, eller banken er informert om at vi har tatt utlegg. Etter dette kan du bare klage på hvilket formuesgode vi tok utlegg i.
  • Ved utleggstrekk er saken avsluttet når trekkperioden er ferdig.


Andre klagefrister kan variere fra sak til sak, og vil være opplyst i brev fra oss.