Klage på skattemotregning

 

Har du tenkt at skattepengene skal brukes på andre ting enn å betale gjeld?

Å bli skattemotregnet oppleves ofte som ergerlig når en har planlagt å bruke skattepenger på andre ting. Dessverre er det slik at dersom du har ubetalte krav hos Statens innkrevingssentral, så vil skattepengene bli brukt for å dekke ubetalte krav. Fordelen er at du enten blir helt kvitt, eller i hvertfall har fått betalt ned på ubetalte krav hos oss - med de fordelene det på sikt gir deg (raskere nedbetaling, fjerning av betalingsanmerkninger når alt er oppgjort og videre mulighetene til å få innvilget b.l.a. boliglån).

Det finnes gyldige grunner for at du kan søke om å beholde skattepengene.

Gyldige grunner for å søke om å få beholde skattepengene likevel (klage)

Du skal alltid ha igjen til livsopphold og hvis du trenger skattepengene for å ha noe å leve av, så vil det være en gyldig grunn for at du kan søke om å få beholde skattepengene.

Grunner som ikke regnes som gyldige for å få beholde skattepengene

 • Du har bestilt ferie
 • Du har et privat lån du skulle løse ut
 • Du hadde tenkt å sette av pengene til sparing

Årsaken  til at ferie ikke regnes som en gyldig grunn, er at det i livsoppholdssatsen er beregnet at du skal sette av penger til ferie i løpet av året. Når det gjelder private lån eller sparing har ubetalte krav hos oss en høyere prioritet.

Slik klager du på skattemotregningen

KLAGEFRIST: Du har en måneds klagefrist på skattemotregningen etter at du har mottatt varslet fra oss.

1. Fyll ut klageskjema

Her legger du inn opplysninger om dine inntekter og utgifter. Husk at du må forklare og dokumentere hva det er du mener at du trenger å bruke skattepengene på.

Klageskjema (PDF)

2. Legg ved dokumentasjonen på:

 • Kopi av brevet du fikk fra Skatteetaten
  I brevet bekrefter de at de har tatt dekning i skattepengene dine (underretning om gjennomført motregning). Du kan logge deg inn på www.altinn.no for å finne dette brevet fra Skatteetaten til deg.
 • Inntekt
  Siste lønnslipp eller siste trygdeslipp (eller vedtak om sosialhjelp)
 • Boutgifter
  Husleiekontrakt og/eller nedbetalingsplan for huslån
 • Kommunale avgifter og boligforsikring
  Eksempel: Regninger på vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feie- og tilsynsgebyr, forsikringsavtale på boligforsikring eller regningen.

  Har du barn?
  Da må du også legge ved:
 • Barnebidrag
  Kopi av kvittering for utbetalt barnebidrag

 • Utgifter barnepass
  Regning fra SFO/barnehage
 • Studiebevis hvis du forsørger barn over 18 år
  som bor hjemme fordi de går på videregående skole
 • Samværsavtale hvis du har barn som ikke bor fast hos deg

3. Send inn klagen og dokumentasjonen til oss, husk signatur.

 

Saksbehandlingstid på klager

Vi kan ikke behandle klagen før vi har mottatt pengene som er skattemotregnet.

Når vi har mottatt pengene, kan det ta opptil 4 uker å behandle klagen.

 

Har vi rett til å dekke ubetalte krav hos oss med skattepenger du har til gode?

Vi har rett etter SI-lovens § 4 til å skattemotregne. Det betyr at hvis du får penger igjen på skatten, kan vi gi beskjed til skatteetaten om å holde igjen disse pengene for å dekke dine ubetalte krav hos oss. Dette kalles skattemotregning.

Vi sender ut varsel om skattemotregning til alle som har krav som vi kan skattemotregne.