Klage på skattemotregning

Har du tenkt at skattepengene skal brukes på andre ting enn å betale gjeld?

Å bli skattemotregnet oppleves ofte som ergerlig når en har planlagt å bruke skattepenger på andre ting. Dessverre er det slik at dersom du har ubetalte krav hos Statens innkrevingssentral, så vil skattepengene bli brukt for å dekke ubetalte krav. Fordelen er at du enten blir helt kvitt, eller i hvertfall har fått betalt ned på ubetalte krav hos oss - med de fordelene det på sikt gir deg (raskere nedbetaling, fjerning av betalingsanmerkninger når alt er oppgjort og videre mulighetene til å få innvilget b.l.a. boliglån).

Det finnes grunner for at du kan søke om å beholde skattepengene.

Grunner for å søke om å få beholde skattepengene likevel (klage)

Du skal alltid ha igjen til livsopphold og hvis du trenger skattepengene for å ha noe å leve av, så vil det være en grunn for at du kan søke om å få beholde skattepengene.

Grunner som ikke regnes som gyldige for å få beholde skattepengene

 • Du har bestilt ferie
 • Du har et privat lån du skulle løse ut
 • Du hadde tenkt å sette av pengene til sparing

Når det gjelder private lån eller sparing har ubetalte krav hos oss en høyere prioritet.

Slik klager du på skattemotregningen

KLAGEFRIST: Du har en måneds klagefrist på skattemotregningen etter at du har mottatt brevet "Underretning om gjennomført motregning" fra Skatteetaten.

1. Logg deg inn på Dine sider, send inn kontaktskjema med kategori "Klage".
Alternativt, fyll ut klageskjema og følg veiledningen under.

Her legger du inn opplysninger om dine inntekter og utgifter. Husk at du må forklare og dokumentere hva det er du mener at du trenger å bruke skattepengene på.

Klageskjema (PDF)

2. Legg ved dokumentasjonen på:

 • Inntekt
  Siste lønnslipp eller siste trygdeslipp (eller vedtak om sosialhjelp)
 • Boutgifter
  Husleiekontrakt og/eller nedbetalingsplan for huslån
 • Kommunale avgifter og boligforsikring
  Eksempel: Regninger på vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feie- og tilsynsgebyr, forsikringsavtale på boligforsikring eller regningen.

  Har du barn?
  Da må du også legge ved:
 • Barnebidrag
  Kopi av kvittering for utbetalt barnebidrag

 • Utgifter barnepass
  Regning fra SFO/barnehage
 • Studiebevis hvis du forsørger barn over 18 år
  som bor hjemme fordi de går på videregående skole
 • Samværsavtale hvis du har barn som ikke bor fast hos deg

3. Send inn klagen og dokumentasjonen til oss, husk signatur.

 

Saksbehandlingstid på klager

Du kan klage når du har mottatt meldingen fra Skatteetaten om at SI har motregnet deg. Denne meldingen får du når skatteoppgjøret ditt er klart. Klagefristen er en måned fra du mottar meldingen fra Skatteteaten. SI behandler ikke klager som kommer før skatteoppgjøret er klart.

Det kan ta opptil 4 uker å behandle klagen.

 

Har vi rett til å dekke ubetalte krav hos oss med skattepenger du har til gode?

Vi har rett til å skattemotregne etter SI-lovens § 4. Det betyr at hvis du får penger igjen på skatten, kan vi gi beskjed til skatteetaten om å holde igjen disse pengene for å dekke dine ubetalte krav hos oss. Dette kalles skattemotregning.