Gjeldsordning

Gjeldsordning skal gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. En gjeldsordning er en avtale mellom deg og dine kreditorer om hvordan du kan betale ned mest mulig av gjelden din i en begrenset periode, som hovedregel 5 år, mot å få slettet restgjelden. Ordningen kan også omfatte gjeld til det offentlige og kan som hovedregel bare oppnås en gang i livet.

Hvordan gjør du det?

1. Søknaden må være skriftlig.

Søknadsskjema (word)

Du kan skrive direkte i skjemaet og lagre dette som en PDF.

Søknadsskjema (PDF)

Dette skjemaet kan du skrive ut på papir, fylle inn med penn og sende inn. I stedetfor å sende det i posten kan du kan ta bilde av skjemaet og lagre det som en fil, eller skanne det til fil.

2. Dokumentasjon
Skann inn relevant dokumentasjon, dersom du ikke allerede har dette i digitalt format.

Har du ikke dokumentasjon i digital utgave? (Tips)

3. Logg inn og last opp

  • Klikk på "Logg inn - Se Din side"-knappen
  • Velg "Kontaktskjema" og legg ved søknadsskjemaet du har fylt ut og dokumentasjon på opplysningene du gir.

Du kan sende søknaden som vanlig post til oss, men du får raskere svar hvis du logger deg inn og sender søknaden digitalt.

Får du meldingen "Vi beklager teknisk feil" ved opplastingen?
Mulige årsaker til feilmeldinger

Gjeldsordning med oss?

Du bør først forsøke å få til en betalingsordning med alle kreditorene dine. Da må du:

  1. Vite hvem du skylder penger og hvor mye.
  2. Ha oversikt over dine inntekter og utgifter.
  3. Foreslå et stipulert budsjett for perioden, og hvis aktuelt, hvor mye du kan betale på hvert enkelt krav.
  4. Foreslå hvor lenge gjeldsordningen skal vare.
  5. Legge fram samme forslag til oss og andre kreditorer.


Ble det ikke enighet om betalingsordningen mellom deg og alle kreditorene?

Hvis vi ikke blir enige, kan du gå videre til namsmannen og be om åpning av gjeldsforhandlinger (rettslig gjeldsordning).

For at vi skal kunne være med på en rettslig gjeldsordning vurderer vi følgende:

  • Du skal være varig betalingsudyktig. Det betyr at det økonomiske problemet er permanent, og at det ikke er mulig å betale ned gjelden i uoverskuelig fremtid.
  • Forslaget ditt på gjeldsordningen må ikke virke urimelig eller støtende på andre.


Ble det ikke enighet om forslaget til en rettslig gjeldsordning?

Du må da be namsmannen om tvunget gjeldsordning før forhandlingsperioden utløper. Namsmannen sender da saken til tingretten.