Betalingsopplysningar

Mynter som er stabla.

Hugs å bruke KID-nummer når du betaler!

Bruk KID-nummer frå den tilsende betalingsblanketten når du betaler, elles blir ikkje innbetalinga knytt til deg.

  • KID-nummeret har alltid anten 15 eller 23 teikn.
  • Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med
  • Slik opprettar du eFaktura

 Skal du betale heile kravet i ei og same betaling, men manglar KID-nummeret?

Dersom du loggar deg inn på "Din side" og klikkar på "Kravoversikt", så vil du finne KID-nummeret som skal brukast på betalinga. Alternativt kan du bruke referansen eller kravnummeret vårt som betalingsinformasjon.

Har du ein avdragsavtale med oss og, men manglar KID-nummeret?

Logg deg inn på Din side og klikk på "Betalingsavtaler". Klikk på "Se betalingsplan" på den avdragsordninga du treng KID-nummer for og deretter "Se betalingsinformasjon" - no vil du finne riktig KID-nummer.

NB: Du kan berre bruke KID-nummer tilknytt ein avdragsavtale for å betale ned på ein avdragsavtale. Bruker du opphavleg KID, kravnummer eller referansenummer kan avdragsavtalen bli avslutta og krava gå vidare til tvangsinnkrevjing. Ta kontakt med oss for å få KID-nummer på avdragsordninga du har, dersom du ikkje kan logge deg inn.

Betaling:

 
Kontonr:

7694 05 12057

Betale frå utlandet til oss?

IBAN: NO98 7694 0512 057
BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX

Skal du ha ei avdragsordning og betale frå utlandet?

Dersom du bruker vår "Betal med kort"-teneste kan dette vere rimelegare enn det vanlege banksambandet ditt.

Banken si adresse:
DNB
PB 1600 Sentrum
NO-0021 OSLO

 

 

 

 

Kontakt oss