Forliksklage

Stevning (sak) til forliksrådet i ein sivil tvist (ueinigheit der motparten nektar å godta kravet).

Kontakt oss