Panteattest

Utskrift av grunnboka, lausøyreregisteret eller andre realregistre. Dette viser kven som har heimel, og kva heftingar som er registrert på fast eigedom, skip eller liknande.

Kontakt oss