Saksøkar

Den som ønskjer å fremje si sak i rettsleg samanheng. For eksempel eigar (saksøkar) av krav som er ønska betalt/innkrevd.

Kontakt oss