Tilgang til leierett

Eit dokument som representerar ein leierett eller burett som kan omsettast.Til dømes ei andelsleilighet, obligasjonsleilighet eller aksjeleilighet.

Kontakt oss