anke

Klage over avgjersle i retten til ein høgare rettsinstans. Til dømes frå tingrett til lagmannsrett.

Kontakt oss