Kravsmål

Brukast om det å krevje at rettsapparatet eller namsmannen skal ta ei avgjerd i ei sak. Til dømes kan dette vere krav om at ei namsmyndigheit skal gjennomføre eit tvangssal.

Kontakt oss