Eksigibelt

Gjeldsbrev, panterett eller andre avtaler som gir rett til å drive inn skyld utan søksmål. Til dømes gjeldsbrev frå Statens Lånekasse for Utdanning.

Kontakt oss