Hovudstol

Det opprinnelege beløpet i eit krav, det vil seie beløp utan renter og ekstra kostnader.

Kontakt oss