Straffekrav

Pengekrav som er lagt på som følgje av ei straffbar handling. SI krev inn følgjande straffekrav: erstatning som er tilkjent i ein offentleg straffesak, bøter, inndraging og sakskostnadar.

Kontakt oss