Verdimink

Gjere eit formuesgode til dømes ein eigedom eller ein bil,mindre verdifull.

Kontakt oss