Namsmann

Offentleg tenestemann som har myndigheit til å krevje inn krav ved tvang.

Kontakt oss