Namsmyndigheiter

Utgjer tingrettane, alminneleg namsmyndigheit og særnamsmenn. Statens innkrevjingssentral er ein særnamsmann. Andre særnamsmyndigheiter er skatteoppkrevarane, skattekontora og NAV innkrevjingssentral.

Kontakt oss