Svarfristar

Klokke og gule lappar

Vi har fastsatte fristar for behandling av skriftlege søknadar. Du har krav på svar frå oss på dine skriftlege førespurnader innan følgjande fristar:

  • saker som gjeld betalingsavtale (avdragsordning eller utsette forfall) - fire veker
  • saker som gjeld trekk i lønn eller trygd - tre veker
  • saker som gjeld krav under tvangsinnkrevjing - tre veker

Dersom vi må bruke lengre tid på din førespurnad, vil du bli orientert i eit eige brev om dette.

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss