Flere nye kunder hos SI i år

Vi ønsker velkommen både Justervesenet, Helseklage, Konkurransetilsynet, Direktoratet for byggkvalitet og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Snart kommer også Luftfartstilsynet inn i «SI-klubben».

Vi er stolte over alle våre 44 oppdragsgivere og tilliten dere gir oss!
Service på telefonen
228 kravtyper
44 oppdragsgivere
15 departement