Hovedstol

Det opprinnelige beløpet i et krav, det vil si beløp uten renter og omkostninger.

Kontakt oss