Arrest i formuesgode

Midlertidig sikring av et pengekrav. Arrest kan tas i alle formuesgoder som det kan tas utleggspant i. For eksempel hus, hytte, pengekrav og bil.

Kontakt oss