Oppsettende virkning

Avgjørelsen skal ikke tas før klagebehandling er avsluttet.

Kontakt oss