Livsopphold

Med livsopphold menes det som med rimelighet trengs for å forsørge skyldner og skyldnerens husstand. Livsoppholdssatser.

Kontakt oss