Nettstedskart

 1. feil-signering
 2. Hjelp
 3. Hvilke krav vi krever inn
  1. kanseller-signering
  2. Kontakt oss
  3. Lovhjemler
   1. Ettergivelse
   2. Hjemmel for tvangsinnkreving
    1. debug
    2. si-loven-paragraf-1-jamfor-si-forskriften-paragraf-1
   3. Ileggelse
   4. Motregning
   5. Rente
   6. Tvangsgrunnlag
    1. Arbeidsmiljøloven § 18-10 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    2. Arbeidsmiljøloven § 18-3 andre ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    3. aarsavgift, jf. skattebetalingsloven § 14-1, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    4. Beslutning om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter havressurslova § 59 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    5. eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-a
    6. eksigibelt-gjeldsbrev-rettskraftig-dom-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-a-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a
    7. endelig-vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-mesterbrevloven-1a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    8. forskrift-om-overgangsregler-om-betaling-av-egenandeler-i-saker-om-fri-rettshjelp-av-01-08-03-nummer-988-9-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    9. ilagt-avgift-jf-finanstilsynsloven-9-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    10. ilagt-dokumentavgift-jf-dokumentavgifsloven-5-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    11. ilagt-forsinkelsesgebyr-jf-regnskapsloven-10-3-jf-forskrift-om-overgangsregler-til-regler-om-ettergivelse-og-tvangsinnkreving-av-forsinkelsesgebyr-i-regnskapsloven-av-02-10-2001-nr-1132-4-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    12. ilagt-forsinkelsesgebyr-jf-regnskapsloven-8-3-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    13. ilagt-gebyr-jf-burettslagslova-6-16-fjerde-ledd-jf-forskrift-om-registreringsgebyr-for-brl-andel-av-12-06-2006-nr-623-1-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    14. ilagt-gebyr-jf-kringkastingsloven-10-3-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    15. ilagt-gebyr-jf-lov-om-tilsyn-med-elektriske-anlegg-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    16. ilagt-gebyr-jf-nis-loven-5-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    17. ilagt-gebyr-jf-rettsgebyrloven-3-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    18. ilagt-gebyr-jf-sjoloven-11-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    19. ilagt-gebyr-jf-skipssikkerhetsloven-48-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    20. ilagt-gebyr-jf-valgloven-15-11-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    21. ilagt-gebyr-jf-vegtrafikkloven-38-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    22. ilagt-krav-jf-personopplysningsloven-47a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    23. ilagt-overtredelsesgebyr-jf-energiloven-10-7-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    24. ilagt-overtredelsesgebyr-jf-vannressursloven-60a-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    25. ilagt-overtredelsesgebyr-jf-vassdragsreguleringsloven-25-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    26. ilagt-renter-jf-dokumentavgiftsloven-2-jf-forskrift-om-dokumentavgift-av-16-12-1975-nr-1-1-2-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    27. ilagt-tilleggsavgift-jf-dokumentavgifsloven-5-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    28. ilagt-tvangsmulkt-jf-medieeierskapsloven-14-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    29. krav-paa-avgift-jf-brann-og-eksplosjonsvernloven-28-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    30. krav-paa-tilbakebetaling-av-utdanningsstotte-jf-utdanningsstotteloven-11-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    31. kringkastingsavgift-og-tilleggsavgift-jf-kringkastingsloven-8-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    32. Lov om bostøtte § 11
    33. Lov om målenheter, måling og normaltid § 31
    34. Markedsføringsloven § 42 tredje ledd, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e.
    35. Markedsføringsloven § 43 tredje ledd, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    36. Pålegg om tvangsmulkt etter havressurslova er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 d.
    37. paalegg-om-mulkt-jf-el-tilsynsloven-13-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    38. paalegg-om-mulkt-jf-produktkontrolloven-13-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    39. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-legemiddelloven-28-femte-ledd
    40. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-mineralloven-66-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    41. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrolloven-13
    42. refselsesordre-jf-militaere-disiplinaerlov-1-flg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    43. refselsesordre-jf-sivilforsvarsloven-63-andre-ledd-nr-4
    44. regressvedtak-jf-voldsoffererstatningsloven-17-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    45. rettsgebyr-jf-rettsgebyrloven-3-tredje-ledd
    46. rettsgebyr-jf-rettsgebyrloven-3-tredje-ledd-jf-rettsgebyrforskriften-av-15-02-1983-nr-86-3-4-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    47. rettskraftig-dom-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a
    48. rettskraftig-dom-kjennelse-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-annet-ledd-bokstav-a
    49. rettskraftig-dom-som-er-transportert-til-justisdepartementet-ved-transporterklaering-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a
    50. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a-c
    51. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-f-g-h
    52. skriftstykke-jf-tvangfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-f
    53. Svalbardmiljøloven § 95 fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    54. Svalbardmiljøloven § 96 a tredje ledd jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    55. tilleggsavgift-jf-skattebetalingsloven-14-1-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    56. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    57. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d
    58. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav g
    59. uteblivelsesdom-fravaersdom-eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-a
    60. vedtak-om-dagmulkt-jf-finanstilsynsloven-10-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    61. vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-mineralloven-67-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    62. vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-skipssikkerhetsloven-57-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    63. vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    64. vedtak-om-refusjon-jf-rettshjelploven-8-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    65. vedtak-om-salaer-jf-rettshjelploven-8-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    66. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-apotekloven-9-3
    67. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-arbeidsmiljoloven-18-7-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    68. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-forurensningsloven-73-4-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    69. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-kringkastingsloven-10-4-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    70. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-personopplysningsloven-47a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    71. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrolloven-13-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    72. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-statistikkloven-2-3-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    73. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    74. vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-c
  4. Nettstedskart
   1. Nyheter
    1. 2020
     1. Betalingsutsettelse covid-19
    2. Nyhetsarkiv 2011
     1. Nyhetsarkiv 2012
      1. Vraket eller solgt bilen?
      2. Avdragsordning - slutt på papirfaktura
      3. BankID innlogging
      4. Barnebidrag? Kontakt NAV innkreving
      5. Fullmakt - en til å snakke for deg
      6. Trenger du oversikt over kravene?
      7. NRK-lisens fra oss?
      8. Trenger du oversikt over kravene?
      9. Digitale brev gir feilmelding i innboksen
      10. Vi vant Rosingprisen!
      11. Har du fått ei bot?
      12. Har du for høyt trekk i lønn/trygd?
     2. Nyhetsarkiv 2013
      1. Fått "Årlig varsel om tvangsfullbyrdelse"?
      2. Kan du få utsettelse eller lavere trekk/avdrag fordi det er desember?
      3. Feilmelding på kontaktskjema
      4. Får du feilmelding på tjenestene?
      5. Raskere svar fra oss?
      6. Ny lov gjør at vi kan hjelpe flere å kreve inn erstatningspenger
     3. Nyhetsarkiv 2014
     4. Nyhetsarkiv 2015
     5. Nyhetsarkiv 2016
     6. Nyhetsarkiv 2018
     7. Nyhetsarkriv 2017
     8. Nyhetsarkriv 2019
    3. Om Statens innkrevingssentral
     1. Årsmelding
    4. Oppdragsgivere
     1. Arbeidstilsynet
     2. Barne- og likestillingsdepartementet
     3. Brønnøysundregistrene
     4. Datatilsynet
     5. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
     6. Direktoratet for byggkvalitet
     7. Direktoratet for mineralforvaltning
     8. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
     9. Finanstilsynet
     10. Fiskeridirektoratet
     11. Forbrukertilsynet
     12. Forsvarsbygg
     13. Forsvarsdepartementet
     14. Helsedirektoratet
     15. Helseklage
     16. Husbanken
     17. Justervesenet
     18. Justis- og beredskapsdepartementet
     19. Kartverket
     20. Konkurransetilsynet
     21. Kontoret for voldsoffererstatning
     22. Kulturrådet
     23. Kunnskapsdepartementet
     24. Lånekassen
     25. Luftfartstilsynet
     26. Medietilsynet
     27. Mesterbrevnemnda
     28. Miljødirektoratet
     29. Norges vassdrags- og energidirektorat
     30. Norsk senter for utviklingsarbeid (Norec)
     31. Norsk filminstitutt
     32. Norsk pasientskadeerstatning
     33. NRK-lisensavdelingen
     34. Oslo Børs
     35. Pasientreiser HF
     36. Politidirektoratet
     37. Politiet
     38. Regjeringsadvokaten
     39. Sjøfartsdirektoratet
     40. Skatt Øst
     41. Skatteetaten
     42. Statens legemiddelverk
     43. Statens vegvesen
     44. Statistisk sentralbyrå
     45. Sysselmannen på Svalbard
     46. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
     47. Toll- og avgiftsdirektoratet
     48. Utenriksdepartementet
    5. Oppdragsgiverportal
     1. PDF
    6. Ordforklaringer
     1. Adkomst til leierett
     2. Anke
     3. Anvisning til innkreving
     4. Arrest i formuesgode
     5. ATK
     6. Auksjon
     7. Auksjonvilkår
     8. Begjæring
     9. Benådning
     10. Beramme
     11. Betalingsanmerkning
     12. Bruksrett
     13. Debitor
     14. Dividende
     15. Dom
     16. Driftstilbehør
     17. Eksigibelt
     18. Erstatningsbolig
     19. Ettergivelse
     20. Finansielle instrumenter
     21. Fondsaktiver
     22. Fordring
     23. Foreldelse
     24. Forelegg
     25. Forelegge
     26. Forfall
     27. Forkynning
     28. Forlik
     29. Forliksklage
     30. Formuesgode
     31. Forringe
     32. Forsinkelsesgebyr
     33. Forsinkelsesrente
     34. Fraværsdom
     35. Fravikelse av fast eiendom
     36. Fullbyrdelse
     37. Gjeldsbrev
     38. Gjeldsordning
     39. Gjeldsordning, Utenrettslig
     40. Gjeldsordningsperiode
     41. Gjeldsordning, tvungen
     42. Gjeldssanering
     43. Grunnbok
     44. Hjemmel
     45. Hovedstol
     46. Immaterialregister
     47. Kjennelse
     48. Kreditor
     49. Kumulasjon
     50. Legalpant
     51. Livsopphold
     52. Løsøre
     53. Løsøreregister
     54. Medhjelpersalg
     55. Mislighold
     56. Misligholdt beløp
     57. Morarenter
     58. Motregning
     59. Namsbok
     60. Namsmann
     61. Namsmyndigheter
     62. Oppdragsgiver
     63. Oppreisning
     64. Oppsettende virkning
     65. ordliste.csv
     66. Påkrav
     67. Påtalemyndigheten
     68. Påtaleunnlatelse
     69. Panteattest
     70. Panteobjekt
     71. Panterett
     72. Panthaver
     73. Prioritet
     74. Prioritetsfravikelse
     75. Prosessfullmektig
     76. Rådighetsdel
     77. Realregister
     78. Restanse
     79. Rettsgebyr
     80. Rettskraft
     81. Rettsmidler
     82. Rettsvern
     83. Saksøker
     84. Saksøkt
     85. Salgspant
     86. Sameie
     87. Særkullsbarn
     88. Særnamsmann
     89. Sikring
     90. Skjønn
     91. Solidarskyldner
     92. Stoppmelding
     93. Støtende
     94. Straffekrav
     95. Subsidiær straff
     96. Tinglysing
     97. Tvangsauksjon
     98. Tvangsdekning
     99. Tvangsfullbyrdelse
     100. Tvangsgrunnlag
     101. Tvangskraft
     102. Tvangssalg
     103. Underpant
     104. Uteblivelsesdom
     105. Utlegg
     106. Utleggspant
     107. Utleggsforretning
     108. Utleggstrekk
     109. Utligner
     110. Utreiseforbud
     111. Varig betalingsudyktig
     112. Varsel
     113. Verdipapir
     114. Verneting
     115. Voldsgiftsdom
     116. VPS
    7. Pdf filer
     1. Organisasjonskart
      1. PowerPoint Presentation
     2. Personvernerklæring
      1. Personvernerklæring Statens innkrevingssentral.pdf
     3. Årsrapporter
      1. Årsregnskap
      2. Aarsrapport- 2001-SI.pdf
      3. Aarsrapport-2002-SI.pdf
      4. Aarsrapport-2003-SI.pdf
      5. Layout 1
      6. SI_2005_ny4
      7. untitled
      8. Aarsrapport-2007-SI.pdf
      9. Aarsrapport-2008-SI.pdf
      10. Aarsrapport-2009-SI.pdf
      11. aarsrapport-2010-SI.pdf
      12. aarsrapport-2011-SI.pdf
      13. Aarsrapport-2012-SI.pdf
      14. Aarsrapport-2013-SI.pdf
      15. Aarsrapport-2014-SI.pdf
     4. Kreditorer_og_oversikt_over_hva_du_skylder_-_brukes_til_forhandling.xlsx
     5. Oversikt_husholdningsutgifter.xlsx
    8. Purrestrenger
     1. steg
    9. Skjema
     1. Erstatningsskjema.pdf
     2. Fullmakt.pdf
     3. adressatNavn
     4. adressatNavn
     5. adressatNavn
     6. OppdragUtsettelsecovidnaringsdrivende1.pdf
     7. OppdragUtsettelsecovidperson1.pdf
     8. skjema_tvangsbot.pdf
     9. SoknadAvdragsavtaleBetalingsutsettelse
     10. SoknadAvdragsavtaleBetalingsutsettelse
     11. SoknadEndringAvTrekk
     12. SoknadEndringAvTrekk
     13. SoknadEttergivelse
     14. SoknadEttergivelse
     15. SoknadUtenrettsligGjeldsordning
     16. SoknadUtenrettsligGjeldsordning
    10. Spørsmål og svar
     1. Feilmeldinger
    11. Tema
     1. Arbeidsgiver - trekk i lønn hos ansatt
     2. Barnebidrag
     3. Betalingsanmerkninger
     4. Betalingsavtaler
      (avdragsordning og betalingsutsettelse)
     5. Vises ingenting på Din side?
     6. Dokumentasjon
     7. eFaktura
     8. Erstatning og innkreving
     9. Foreldelse
     10. Fullmakt og taushetsplikt
     11. Gjeldsordning
     12. Gjeldsproblemer?
     13. Gjeldsproblemer og veien ut
     14. Klage
     15. Konkurs
     16. Livsoppholdssatser
     17. Om innkreving
     18. Skattepenger (skattemotregning)
     19. Sletting av krav (ettergivelse)
     20. Solidarinnkreving - når flere er ansvarlig for samme krav
     21. Soning av bøter (fengsel)
     22. Studielån
     23. Svarfrister
     24. 3. Tips for romsligere økonomi
     25. Trafikk og kjøretøy
     26. Trekk i lønn eller trygd
     27. Utlandet
     28. Utleggsforretning
     29. Utleggspant
    12. utfor-signering
    13. Utfør betaling
     1. Årsmelding
     2. Vedlikehold