Nettstedskart

 1. feil-signering
 2. Hjelp
 3. Hvilke krav vi krever inn
  1. kanseller-signering
  2. Kontakt oss
  3. Lovhjemler
   1. Ettergivelse
   2. Hjemmel for tvangsinnkreving
    1. debug
    2. si-loven-paragraf-1-jamfor-si-forskriften-paragraf-1
   3. Ileggelse
   4. Motregning
   5. Rente
   6. Tvangsgrunnlag
    1. Arbeidsmiljøloven § 18-10 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    2. Arbeidsmiljøloven § 18-3 andre ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    3. aarsavgift, jf. skattebetalingsloven § 14-1, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    4. Beslutning om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter havressurslova § 59 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    5. eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-a
    6. eksigibelt-gjeldsbrev-rettskraftig-dom-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-a-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a
    7. endelig-vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-mesterbrevloven-1a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    8. forskrift-om-overgangsregler-om-betaling-av-egenandeler-i-saker-om-fri-rettshjelp-av-01-08-03-nummer-988-9-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    9. ilagt-avgift-jf-finanstilsynsloven-9-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    10. ilagt-dokumentavgift-jf-dokumentavgifsloven-5-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    11. ilagt-forsinkelsesgebyr-jf-regnskapsloven-10-3-jf-forskrift-om-overgangsregler-til-regler-om-ettergivelse-og-tvangsinnkreving-av-forsinkelsesgebyr-i-regnskapsloven-av-02-10-2001-nr-1132-4-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    12. ilagt-forsinkelsesgebyr-jf-regnskapsloven-8-3-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    13. ilagt-gebyr-jf-burettslagslova-6-16-fjerde-ledd-jf-forskrift-om-registreringsgebyr-for-brl-andel-av-12-06-2006-nr-623-1-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    14. ilagt-gebyr-jf-kringkastingsloven-10-3-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    15. ilagt-gebyr-jf-lov-om-tilsyn-med-elektriske-anlegg-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    16. ilagt-gebyr-jf-nis-loven-5-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    17. ilagt-gebyr-jf-rettsgebyrloven-3-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    18. ilagt-gebyr-jf-sjoloven-11-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    19. ilagt-gebyr-jf-skipssikkerhetsloven-48-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    20. ilagt-gebyr-jf-valgloven-15-11-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    21. ilagt-gebyr-jf-vegtrafikkloven-38-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    22. ilagt-krav-jf-personopplysningsloven-47a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    23. ilagt-overtredelsesgebyr-jf-energiloven-10-7-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    24. ilagt-overtredelsesgebyr-jf-vannressursloven-60a-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    25. ilagt-overtredelsesgebyr-jf-vassdragsreguleringsloven-25-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    26. ilagt-renter-jf-dokumentavgiftsloven-2-jf-forskrift-om-dokumentavgift-av-16-12-1975-nr-1-1-2-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    27. ilagt-tilleggsavgift-jf-dokumentavgifsloven-5-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    28. ilagt-tvangsmulkt-jf-medieeierskapsloven-14-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    29. krav-paa-avgift-jf-brann-og-eksplosjonsvernloven-28-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    30. krav-paa-tilbakebetaling-av-utdanningsstotte-jf-utdanningsstotteloven-11-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    31. kringkastingsavgift-og-tilleggsavgift-jf-kringkastingsloven-8-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    32. Lov om bostøtte § 11
    33. Lov om målenheter, måling og normaltid § 31
    34. Markedsføringsloven § 42 tredje ledd, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e.
    35. Markedsføringsloven § 43 tredje ledd, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    36. Pålegg om tvangsmulkt etter havressurslova er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 d.
    37. paalegg-om-mulkt-jf-el-tilsynsloven-13-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    38. paalegg-om-mulkt-jf-produktkontrolloven-13-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    39. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-legemiddelloven-28-femte-ledd
    40. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-mineralloven-66-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    41. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrolloven-13
    42. refselsesordre-jf-militaere-disiplinaerlov-1-flg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    43. refselsesordre-jf-sivilforsvarsloven-63-andre-ledd-nr-4
    44. regressvedtak-jf-voldsoffererstatningsloven-17-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    45. rettsgebyr-jf-rettsgebyrloven-3-tredje-ledd
    46. rettsgebyr-jf-rettsgebyrloven-3-tredje-ledd-jf-rettsgebyrforskriften-av-15-02-1983-nr-86-3-4-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    47. rettskraftig-dom-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a
    48. rettskraftig-dom-kjennelse-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-annet-ledd-bokstav-a
    49. rettskraftig-dom-som-er-transportert-til-justisdepartementet-ved-transporterklaering-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a
    50. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a-c
    51. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-f-g-h
    52. skriftstykke-jf-tvangfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-f
    53. Svalbardmiljøloven § 95 fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    54. Svalbardmiljøloven § 96 a tredje ledd jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    55. tilleggsavgift-jf-skattebetalingsloven-14-1-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    56. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    57. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d
    58. uteblivelsesdom-fravaersdom-eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-a
    59. vedtak-om-dagmulkt-jf-finanstilsynsloven-10-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    60. vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-mineralloven-67-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    61. vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-personopplysningsloven-47a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    62. vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-skipssikkerhetsloven-57-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    63. vedtak-om-refusjon-jf-rettshjelploven-8-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    64. vedtak-om-salaer-jf-rettshjelploven-8-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    65. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-apotekloven-9-3
    66. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-arbeidsmiljoloven-18-7-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    67. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-forurensningsloven-73-4-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    68. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-kringkastingsloven-10-4-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    69. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-personopplysningsloven-47a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    70. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrolloven-13-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    71. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-statistikkloven-2-3-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    72. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    73. vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-c
  4. Nettstedskart
   1. Nyheter
    1. Nyhetsarkiv 2011
     1. Nyhetsarkiv 2012
      1. Vraket eller solgt bilen?
      2. Avdragsordning - slutt på papirfaktura
      3. BankID innlogging
      4. Barnebidrag? Kontakt NAV innkreving
      5. Fullmakt - en til å snakke for deg
      6. NRK-lisens fra oss?
      7. Trenger du oversikt over kravene?
      8. Digitale brev gir feilmelding i innboksen
      9. Vi vant Rosingprisen!
      10. Har du fått ei bot?
      11. Har du for høyt trekk i lønn/trygd?
     2. Nyhetsarkiv 2013
      1. Fått "Årlig varsel om tvangsfullbyrdelse"?
      2. Kan du få utsettelse eller lavere trekk/avdrag fordi det er desember?
      3. Feilmelding på kontaktskjema
      4. Får du feilmelding på tjenestene?
      5. Raskere svar fra oss?
      6. Ny lov gjør at vi kan hjelpe flere å kreve inn erstatningspenger
     3. Nyhetsarkiv 2014
     4. Nyhetsarkiv 2015
     5. Nyhetsarkiv 2016
     6. Nyhetsarkriv 2017
    2. Om Statens innkrevingssentral
     1. Oppdragsgivere
      1. Arbeidstilsynet
      2. Brønnøysundregistrene
      3. Datatilsynet
      4. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
      5. Direktoratet for byggkvalitet
      6. Direktoratet for mineralforvaltning
      7. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
      8. Finanstilsynet
      9. Fiskeridirektoratet
      10. Forbrukerombudet
      11. Forsvarsbygg
      12. Forsvarsdepartementet
      13. Fredskorpset
      14. Helsedirektoratet
      15. Helseklage
      16. Husbanken
      17. Justervesenet
      18. Justis- og beredskapsdepartementet
      19. Kartverket
      20. Konkurransetilsynet
      21. Kontoret for voldsoffererstatning
      22. Kulturrådet
      23. Kunnskapsdepartementet
      24. Lånekassen
      25. Luftfartstilsynet
      26. Medietilsynet
      27. Mesterbrevnemnda
      28. Miljødirektoratet
      29. Norges vassdrags- og energidirektorat
      30. Norsk filminstitutt
      31. Norsk pasientskadeerstatning
      32. NRK-lisensavdelingen
      33. Oslo Børs
      34. Politidirektoratet
      35. Politiet
      36. Regjeringsadvokaten
      37. Sjøfartsdirektoratet
      38. Skatt Øst
      39. Statens legemiddelverk
      40. Statens vegvesen
      41. Statistisk sentralbyrå
      42. Sysselmannen på Svalbard
      43. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
      44. Toll- og avgiftsdirektoratet
      45. Utenriksdepartementet
     2. Oppdragsgiverportal
      1. PDF
     3. Ordforklaringer
      1. Adkomst til leierett
      2. Anke
      3. Anvisning til innkreving
      4. Arrest i formuesgode
      5. ATK
      6. Auksjon
      7. Auksjonvilkår
      8. Begjæring
      9. Benådning
      10. Beramme
      11. Betalingsanmerkning
      12. Bruksrett
      13. Debitor
      14. Dividende
      15. Dom
      16. Driftstilbehør
      17. Eksigibelt
      18. Erstatningsbolig
      19. Ettergivelse
      20. Finansielle instrumenter
      21. Fondsaktiver
      22. Fordring
      23. Foreldelse
      24. Forelegg
      25. Forelegge
      26. Forfall
      27. Forkynning
      28. Forlik
      29. Forliksklage
      30. Formuesgode
      31. Forringe
      32. Forsinkelsesgebyr
      33. Forsinkelsesrente
      34. Fraværsdom
      35. Fravikelse av fast eiendom
      36. Fullbyrdelse
      37. Gjeldsbrev
      38. Gjeldsordning
      39. Gjeldsordning, Utenrettslig
      40. Gjeldsordningsperiode
      41. Gjeldsordning, tvungen
      42. Gjeldssanering
      43. Grunnbok
      44. Hjemmel
      45. Hovedstol
      46. Immaterialregister
      47. Kjennelse
      48. Kreditor
      49. Kumulasjon
      50. Legalpant
      51. Livsopphold
      52. Løsøre
      53. Løsøreregister
      54. Medhjelpersalg
      55. Mislighold
      56. Misligholdt beløp
      57. Morarenter
      58. Motregning
      59. Namsbok
      60. Namsmann
      61. Namsmyndigheter
      62. Oppdragsgiver
      63. Oppreisning
      64. Oppsettende virkning
      65. ordliste.csv
      66. Påkrav
      67. Påtalemyndigheten
      68. Påtaleunnlatelse
      69. Panteattest
      70. Panteobjekt
      71. Panterett
      72. Panthaver
      73. Prioritet
      74. Prioritetsfravikelse
      75. Prosessfullmektig
      76. Rådighetsdel
      77. Realregister
      78. Restanse
      79. Rettsgebyr
      80. Rettskraft
      81. Rettsmidler
      82. Rettsvern
      83. Saksøker
      84. Saksøkt
      85. Salgspant
      86. Sameie
      87. Særkullsbarn
      88. Særnamsmann
      89. Sikring
      90. Skjønn
      91. Solidarskyldner
      92. Stoppmelding
      93. Støtende
      94. Straffekrav
      95. Subsidiær straff
      96. Tinglysing
      97. Tvangsauksjon
      98. Tvangsdekning
      99. Tvangsfullbyrdelse
      100. Tvangsgrunnlag
      101. Tvangskraft
      102. Tvangssalg
      103. Underpant
      104. Uteblivelsesdom
      105. Utlegg
      106. Utleggspant
      107. Utleggsforretning
      108. Utleggstrekk
      109. Utligner
      110. Utreiseforbud
      111. Varig betalingsudyktig
      112. Varsel
      113. Verdipapir
      114. Verneting
      115. Voldsgiftsdom
      116. VPS
     4. Pdf filer
      1. Organisasjonskart
       1. PowerPoint-presentasjon
       2. PowerPoint-presentasjon
      2. Personvernerklæring
       1. Personvernerklæring Statens innkrevingssentral.pdf
      3. Årsrapporter
       1. Årsregnskap
       2. Aarsrapport- 2001-SI.pdf
       3. Aarsrapport-2002-SI.pdf
       4. Aarsrapport-2003-SI.pdf
       5. Layout 1
       6. SI_2005_ny4
       7. untitled
       8. Aarsrapport-2007-SI.pdf
       9. Aarsrapport-2008-SI.pdf
       10. Aarsrapport-2009-SI.pdf
       11. aarsrapport-2010-SI.pdf
       12. aarsrapport-2011-SI.pdf
       13. Aarsrapport-2012-SI.pdf
       14. Aarsrapport-2013-SI.pdf
       15. Aarsrapport-2014-SI.pdf
      4. Kreditorer_og_oversikt_over_hva_du_skylder_-_brukes_til_forhandling.xlsx
      5. Oversikt_husholdningsutgifter.xlsx
     5. Purrestrenger
      1. steg
     6. Skjema
      1. Erstatningsskjema.docx
      2. Erstatningsskjema.pdf
      3. Fullmakt.pdf
      4. adressatNavn
      5. adressatNavn
      6. SoknadAvdragsavtaleBetalingsutsettelse
      7. SoknadAvdragsavtaleBetalingsutsettelse
      8. SoknadEndringAvTrekk
      9. SoknadEndringAvTrekk
      10. SoknadEttergivelse
      11. SoknadEttergivelse
      12. SoknadUtenrettsligGjeldsordning
      13. SoknadUtenrettsligGjeldsordning
     7. Spørsmål og svar
      1. Feilmeldinger
     8. Tema
      1. Arbeidsgiver - trekk i lønn hos ansatt
      2. Barnebidrag
      3. Betalingsanmerkninger
      4. Betalingsavtaler
       (avdragsordning og betalingsutsettelse)
      5. Dokumentasjon
      6. eFaktura
      7. Foreldelse
      8. Fullmakt og taushetsplikt
      9. Gjeldsordning
      10. Gjeldsproblemer?
      11. Gjeldsproblemer og veien ut
      12. Klage
      13. Konkurs
      14. Livsoppholdssatser
      15. Om innkreving
      16. Skattepenger (skattemotregning)
      17. Sletting av krav (ettergivelse)
      18. Solidarinnkreving - når flere er ansvarlig for samme krav
      19. Soning av bøter (fengsel)
      20. Studielån
      21. Svarfrister
      22. 3. Tips for romsligere økonomi
      23. Trafikk og kjøretøy
      24. Trekk i lønn eller trygd
      25. Utlandet
      26. Utleggsforretning
      27. Utleggspant
     9. utfor-signering
     10. Utfør betaling
      1. Vedlikehold