Nettstedskart

 1. feil-signering
 2. Hjelp
 3. Hvilke krav vi krever inn
  1. kanseller-signering
  2. Kontakt oss
  3. Lovhjemler
   1. Ettergivelse
   2. Hjemmel for tvangsinnkreving
    1. debug
    2. si-loven-paragraf-1-jamfor-si-forskriften-paragraf-1
   3. Ileggelse
   4. Motregning
   5. Rente
   6. Tvangsgrunnlag
    1. Arbeidsmiljøloven § 18-10 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    2. Arbeidsmiljøloven § 18-3 andre ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    3. aarsavgift, jf. skattebetalingsloven § 14-1, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    4. Beslutning om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter havressurslova § 59 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    5. eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-a
    6. eksigibelt-gjeldsbrev-rettskraftig-dom-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-a-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a
    7. endelig-vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-mesterbrevloven-1a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    8. forskrift-om-overgangsregler-om-betaling-av-egenandeler-i-saker-om-fri-rettshjelp-av-01-08-03-nummer-988-9-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    9. ilagt-avgift-jf-finanstilsynsloven-9-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    10. ilagt-dokumentavgift-jf-dokumentavgifsloven-5-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    11. ilagt-forsinkelsesgebyr-jf-regnskapsloven-10-3-jf-forskrift-om-overgangsregler-til-regler-om-ettergivelse-og-tvangsinnkreving-av-forsinkelsesgebyr-i-regnskapsloven-av-02-10-2001-nr-1132-4-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    12. ilagt-forsinkelsesgebyr-jf-regnskapsloven-8-3-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    13. ilagt-gebyr-jf-burettslagslova-6-16-fjerde-ledd-jf-forskrift-om-registreringsgebyr-for-brl-andel-av-12-06-2006-nr-623-1-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    14. ilagt-gebyr-jf-kringkastingsloven-10-3-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    15. ilagt-gebyr-jf-lov-om-tilsyn-med-elektriske-anlegg-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    16. ilagt-gebyr-jf-nis-loven-5-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    17. ilagt-gebyr-jf-rettsgebyrloven-3-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    18. ilagt-gebyr-jf-sjoloven-11-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    19. ilagt-gebyr-jf-skipssikkerhetsloven-48-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    20. ilagt-gebyr-jf-valgloven-15-11-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    21. ilagt-gebyr-jf-vegtrafikkloven-38-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    22. ilagt-krav-jf-personopplysningsloven-47a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    23. ilagt-overtredelsesgebyr-jf-energiloven-10-7-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    24. ilagt-overtredelsesgebyr-jf-vannressursloven-60a-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    25. ilagt-overtredelsesgebyr-jf-vassdragsreguleringsloven-25-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    26. ilagt-renter-jf-dokumentavgiftsloven-2-jf-forskrift-om-dokumentavgift-av-16-12-1975-nr-1-1-2-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    27. ilagt-tilleggsavgift-jf-dokumentavgifsloven-5-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    28. ilagt-tvangsmulkt-jf-medieeierskapsloven-14-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    29. krav-paa-avgift-jf-brann-og-eksplosjonsvernloven-28-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    30. krav-paa-tilbakebetaling-av-utdanningsstotte-jf-utdanningsstotteloven-11-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    31. kringkastingsavgift-og-tilleggsavgift-jf-kringkastingsloven-8-4-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    32. Lov om bostøtte § 11
    33. Lov om målenheter, måling og normaltid § 31
    34. Markedsføringsloven § 42 tredje ledd, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e.
    35. Markedsføringsloven § 43 tredje ledd, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    36. Pålegg om tvangsmulkt etter havressurslova er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 d.
    37. paalegg-om-mulkt-jf-el-tilsynsloven-13-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    38. paalegg-om-mulkt-jf-produktkontrolloven-13-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    39. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-legemiddelloven-28-femte-ledd
    40. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-mineralloven-66-fjerde-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    41. paalegg-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrolloven-13
    42. refselsesordre-jf-militaere-disiplinaerlov-1-flg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    43. refselsesordre-jf-sivilforsvarsloven-63-andre-ledd-nr-4
    44. regressvedtak-jf-voldsoffererstatningsloven-17-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    45. rettsgebyr-jf-rettsgebyrloven-3-tredje-ledd
    46. rettsgebyr-jf-rettsgebyrloven-3-tredje-ledd-jf-rettsgebyrforskriften-av-15-02-1983-nr-86-3-4-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    47. rettskraftig-dom-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a
    48. rettskraftig-dom-kjennelse-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-annet-ledd-bokstav-a
    49. rettskraftig-dom-som-er-transportert-til-justisdepartementet-ved-transporterklaering-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a
    50. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a-c
    51. rettskraftig-dom-vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-f-g-h
    52. skriftstykke-jf-tvangfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-f
    53. Svalbardmiljøloven § 95 fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    54. Svalbardmiljøloven § 96 a tredje ledd jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    55. tilleggsavgift-jf-skattebetalingsloven-14-1-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    56. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e
    57. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d
    58. uteblivelsesdom-fravaersdom-eksigibelt-gjeldsbrev-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-a-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-a
    59. vedtak-om-dagmulkt-jf-finanstilsynsloven-10-andre-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    60. vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-mineralloven-67-tredje-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    61. vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-personopplysningsloven-47a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    62. vedtak-om-overtredelsesgebyr-jf-skipssikkerhetsloven-57-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    63. vedtak-om-refusjon-jf-rettshjelploven-8-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    64. vedtak-om-salaer-jf-rettshjelploven-8-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-e
    65. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-apotekloven-9-3
    66. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-arbeidsmiljoloven-18-7-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    67. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-forurensningsloven-73-4-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    68. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-kringkastingsloven-10-4-3-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    69. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-personopplysningsloven-47a-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    70. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-produktkontrolloven-13-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    71. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-statistikkloven-2-3-foerste-ledd-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    72. vedtak-om-tvangsmulkt-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-7-2-bokstav-d
    73. vedtatt-forelegg-jf-tvangsfullbyrdelsesloven-4-1-andre-ledd-bokstav-c
  4. Nettstedskart
   1. Nyheter
    1. Nyhetsarkiv 2011
     1. Nyhetsarkiv 2012
      1. Vraket eller solgt bilen?
      2. Avdragsordning - slutt på papirfaktura
      3. BankID innlogging
      4. Barnebidrag? Kontakt NAV innkreving
      5. Fullmakt - en til å snakke for deg
      6. Trenger du oversikt over kravene?
      7. NRK-lisens fra oss?
      8. Trenger du oversikt over kravene?
      9. Digitale brev gir feilmelding i innboksen
      10. Vi vant Rosingprisen!
      11. Har du fått ei bot?
      12. Har du for høyt trekk i lønn/trygd?
     2. Nyhetsarkiv 2013
      1. Fått "Årlig varsel om tvangsfullbyrdelse"?
      2. Kan du få utsettelse eller lavere trekk/avdrag fordi det er desember?
      3. Feilmelding på kontaktskjema
      4. Får du feilmelding på tjenestene?
      5. Raskere svar fra oss?
      6. Ny lov gjør at vi kan hjelpe flere å kreve inn erstatningspenger
     3. Nyhetsarkiv 2014
     4. Nyhetsarkiv 2015
     5. Nyhetsarkiv 2016
     6. Nyhetsarkiv 2018
     7. Nyhetsarkriv 2017
    2. Om Statens innkrevingssentral
     1. Årsmelding
    3. Oppdragsgivere
     1. Arbeidstilsynet
     2. Barne- og likestillingsdepartementet
     3. Brønnøysundregistrene
     4. Datatilsynet
     5. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
     6. Direktoratet for byggkvalitet
     7. Direktoratet for mineralforvaltning
     8. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
     9. Finanstilsynet
     10. Fiskeridirektoratet
     11. Forbrukertilsynet
     12. Forsvarsbygg
     13. Forsvarsdepartementet
     14. Fredskorpset
     15. Helsedirektoratet
     16. Helseklage
     17. Husbanken
     18. Justervesenet
     19. Justis- og beredskapsdepartementet
     20. Kartverket
     21. Konkurransetilsynet
     22. Kontoret for voldsoffererstatning
     23. Kulturrådet
     24. Kunnskapsdepartementet
     25. Lånekassen
     26. Luftfartstilsynet
     27. Medietilsynet
     28. Mesterbrevnemnda
     29. Miljødirektoratet
     30. Norges vassdrags- og energidirektorat
     31. Norsk filminstitutt
     32. Norsk pasientskadeerstatning
     33. NRK-lisensavdelingen
     34. Oslo Børs
     35. Politidirektoratet
     36. Politiet
     37. Regjeringsadvokaten
     38. Sjøfartsdirektoratet
     39. Skatt Øst
     40. Statens legemiddelverk
     41. Statens vegvesen
     42. Statistisk sentralbyrå
     43. Sysselmannen på Svalbard
     44. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
     45. Toll- og avgiftsdirektoratet
     46. Utenriksdepartementet
    4. Oppdragsgiverportal
     1. PDF
    5. Ordforklaringer
     1. Adkomst til leierett
     2. Anke
     3. Anvisning til innkreving
     4. Arrest i formuesgode
     5. ATK
     6. Auksjon
     7. Auksjonvilkår
     8. Begjæring
     9. Benådning
     10. Beramme
     11. Betalingsanmerkning
     12. Bruksrett
     13. Debitor
     14. Dividende
     15. Dom
     16. Driftstilbehør
     17. Eksigibelt
     18. Erstatningsbolig
     19. Ettergivelse
     20. Finansielle instrumenter
     21. Fondsaktiver
     22. Fordring
     23. Foreldelse
     24. Forelegg
     25. Forelegge
     26. Forfall
     27. Forkynning
     28. Forlik
     29. Forliksklage
     30. Formuesgode
     31. Forringe
     32. Forsinkelsesgebyr
     33. Forsinkelsesrente
     34. Fraværsdom
     35. Fravikelse av fast eiendom
     36. Fullbyrdelse
     37. Gjeldsbrev
     38. Gjeldsordning
     39. Gjeldsordning, Utenrettslig
     40. Gjeldsordningsperiode
     41. Gjeldsordning, tvungen
     42. Gjeldssanering
     43. Grunnbok
     44. Hjemmel
     45. Hovedstol
     46. Immaterialregister
     47. Kjennelse
     48. Kreditor
     49. Kumulasjon
     50. Legalpant
     51. Livsopphold
     52. Løsøre
     53. Løsøreregister
     54. Medhjelpersalg
     55. Mislighold
     56. Misligholdt beløp
     57. Morarenter
     58. Motregning
     59. Namsbok
     60. Namsmann
     61. Namsmyndigheter
     62. Oppdragsgiver
     63. Oppreisning
     64. Oppsettende virkning
     65. ordliste.csv
     66. Påkrav
     67. Påtalemyndigheten
     68. Påtaleunnlatelse
     69. Panteattest
     70. Panteobjekt
     71. Panterett
     72. Panthaver
     73. Prioritet
     74. Prioritetsfravikelse
     75. Prosessfullmektig
     76. Rådighetsdel
     77. Realregister
     78. Restanse
     79. Rettsgebyr
     80. Rettskraft
     81. Rettsmidler
     82. Rettsvern
     83. Saksøker
     84. Saksøkt
     85. Salgspant
     86. Sameie
     87. Særkullsbarn
     88. Særnamsmann
     89. Sikring
     90. Skjønn
     91. Solidarskyldner
     92. Stoppmelding
     93. Støtende
     94. Straffekrav
     95. Subsidiær straff
     96. Tinglysing
     97. Tvangsauksjon
     98. Tvangsdekning
     99. Tvangsfullbyrdelse
     100. Tvangsgrunnlag
     101. Tvangskraft
     102. Tvangssalg
     103. Underpant
     104. Uteblivelsesdom
     105. Utlegg
     106. Utleggspant
     107. Utleggsforretning
     108. Utleggstrekk
     109. Utligner
     110. Utreiseforbud
     111. Varig betalingsudyktig
     112. Varsel
     113. Verdipapir
     114. Verneting
     115. Voldsgiftsdom
     116. VPS
    6. Pdf filer
     1. Organisasjonskart
      1. PowerPoint Presentation
     2. Personvernerklæring
      1. Personvernerklæring Statens innkrevingssentral.pdf
     3. Årsrapporter
      1. Årsregnskap
      2. Aarsrapport- 2001-SI.pdf
      3. Aarsrapport-2002-SI.pdf
      4. Aarsrapport-2003-SI.pdf
      5. Layout 1
      6. SI_2005_ny4
      7. untitled
      8. Aarsrapport-2007-SI.pdf
      9. Aarsrapport-2008-SI.pdf
      10. Aarsrapport-2009-SI.pdf
      11. aarsrapport-2010-SI.pdf
      12. aarsrapport-2011-SI.pdf
      13. Aarsrapport-2012-SI.pdf
      14. Aarsrapport-2013-SI.pdf
      15. Aarsrapport-2014-SI.pdf
     4. Kreditorer_og_oversikt_over_hva_du_skylder_-_brukes_til_forhandling.xlsx
     5. Oversikt_husholdningsutgifter.xlsx
    7. Purrestrenger
     1. steg
    8. Skjema
     1. Erstatningsskjema.docx
     2. Erstatningsskjema.pdf
     3. Fullmakt.pdf
     4. adressatNavn
     5. adressatNavn
     6. skjema_tvangsbot.pdf
     7. SoknadAvdragsavtaleBetalingsutsettelse
     8. SoknadAvdragsavtaleBetalingsutsettelse
     9. SoknadEndringAvTrekk
     10. SoknadEndringAvTrekk
     11. SoknadEttergivelse
     12. SoknadEttergivelse
     13. SoknadUtenrettsligGjeldsordning
     14. SoknadUtenrettsligGjeldsordning
    9. Spørsmål og svar
     1. Feilmeldinger
    10. Tema
     1. Arbeidsgiver - trekk i lønn hos ansatt
     2. Barnebidrag
     3. Betalingsanmerkninger
     4. Betalingsavtaler
      (avdragsordning og betalingsutsettelse)
     5. Dokumentasjon
     6. eFaktura
     7. Erstatning og innkreving
     8. Foreldelse
     9. Fullmakt og taushetsplikt
     10. Gjeldsordning
     11. Gjeldsproblemer?
     12. Gjeldsproblemer og veien ut
     13. Klage
     14. Konkurs
     15. Livsoppholdssatser
     16. Om innkreving
     17. Skattepenger (skattemotregning)
     18. Sletting av krav (ettergivelse)
     19. Solidarinnkreving - når flere er ansvarlig for samme krav
     20. Soning av bøter (fengsel)
     21. Studielån
     22. Svarfrister
     23. 3. Tips for romsligere økonomi
     24. Trafikk og kjøretøy
     25. Trekk i lønn eller trygd
     26. Utlandet
     27. Utleggsforretning
     28. Utleggspant
    11. utfor-signering
    12. Utfør betaling
     1. Årsmelding
     2. Vedlikehold