Gjeldsproblemer?

Full postkasse

Hva kan du gjøre hvis du har gjeldsproblemer?

 • Det er viktig å handle raskt. Gjeldsproblemene blir verre jo lenger du venter.
 • Sett opp et realistisk budsjett over inntekter og nødvendige utgifter. Finn ut hvor mye du har til å betale kreditorene.
 • Ta kontakt med kreditorene og forklar situasjonen. Lag et forslag til løsning. Er det mulig å lage en nedbetalingsplan for gjelda.
 • Prøv å få i stand en bedre avtale med kreditorene. Ta utgangspunkt i din nåværende betalingsevne. Ikke tilby mer, men heller ikke mindre, enn du vet du kan klare.
 • Sørg for dokumentasjon ved kopi av husholdningsbudsjett, lønnsslipp, kvitteringer for betalte regninger, oversikt over pant som hefter ved eiendeler m.v.
 • Sett deg inn i dine rettigheter og plikter. Søk hjelp om nødvendig.


Hvor kan du søke råd og hjelp?


Kontakt gjeldsrådgiveren i din kommune!

NAV har også egen rådgivningstelefon: 55 55 33 39.

Kommunal gjeldsrådgivning er gratis, og du har rett til hjelp og bistand. Gjeldsrådgiveren kan bl.a. hjelpe deg med å:

 • Sette opp et husholdningsbudsjett
 • Gi råd om tilpasninger i økonomien
 • Orientere deg nærmere om dine rettigheter

I de fleste kommuner kan du også få hjelp til å kontakte kreditorene, utarbeide forslag til løsning og forhandle om en avtale.

Noen banker gir gratis råd og veiledning til sine lånetakere.

I tillegg finnes private rådgivningsfirmaer. Disse tar betalt for sine tjenester.

Du kan søke namsmannen om en gjeldsordning dersom du ikke får til en løsning selv eller ved hjelp av gjeldsrådgiver.


Statens innkrevingssentrals ordninger for personer med gjeldsproblemer

 • Vi kan i mange saker tilby avdragsordninger eller kortvarig betalingsutsettelse. Kanskje dette kan hjelpe dersom gjeldsproblemet er kortvarig?
 • Vi kan ettergi noen krav dersom du er varig ute av stand til å betale kravet. Vi vil sende søknaden videre til riktig instans dersom vi ikke har fullmakt til å behandle saken.
 • Vi kan ikke ettergi straffekrav. Bøter må sones dersom de ikke betales. Du kan søke om benådning, men reglene er strenge.
 • Vi kan ikke ettergi erstatningskrav, det er kun de skadelidte som kan gjøre dette. Du kan sende søknad til oss, og vi vil videresende den til den riktige instansen.
 • Vi kan delta i gjeldsordninger. Vi bruker gjeldsordningsloven for privatpersoner som hjelpemiddel ved vurdering av alle gjeldsordninger.

Ordbok

 • Gjeldsordning

  Dette er en ordning som tar sikte på at privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer skal få kontroll over økonomien sin (regulert av gjeldsordningsloven).

 • Kreditor

  Den som har penger til gode.

 • Namsmann

  Offentlig tjenestemann som har myndighet til å innkreve krav ved tvang.

Kontakt oss