Foreldelse

Skjer når kreditor taper sin rett til oppfyllelse av krav eller rettighet fordi kreditoren ikke har gjort krav innen fastsatte tidsfrister.

Kontakt oss