Sletting av krav (ettergivelse)

Viskelær og papir

Søke om sletting?

 • Søknaden må være skriftlig.
 • Du må være tydelig på hvorfor du mener et krav skal slettes.
 • Legg ved relevant dokumentasjon.


Hva skjer når du har sendt en søknad om sletting?

I de fleste tilfeller må vi sende søknaden videre til våre oppdragsgivere.
De eneste sakene som vi kan avgjøre er purregebyr på bøter, studielån og saksomkostninger som er tilkjent det offentlige i sivile saker.

Vi vurderer om sletting av krav kan være støtende ovenfor samfunnet for øvrig. Det vil for eksempel være støtende om du med vilje forverrer din økonomiske situasjon med hensikt, for å oppnå en ettergivelse.

Selv om du søker om å få slettet et krav, stanser vi ikke innkrevingen mens søknaden er under behandling.


Spesielt om sletting av krav for:

 • Bøter, saksomkostninger og inndraginger
  Disse sakene behandles av Justisdepartementet etter at politiet har uttalt seg. Søknad om sletting av bøter er å anse som en søknad om benådning. Du kan sende søknaden direkte til politiet eller via oss. I siste tilfelle må du skrive i søknaden om du ønsker at den skal videresendes til politiet.
 • Erstatningskrav
  Søknader som gjelder sletting av erstatningskrav sender vi til den som skal ha erstatningen.

 • Studielån
  Vi behandler søknader om sletting av studielån som er permanent overført til oss.
  For oppsagte studielån bistår vi i noen tilfeller Lånekassen i slike søknader.

 • Forsinkelsesgebyr
  Søknader om sletting av forsinkelsesgebyr på bakgrunn av din økonomi, skal sendes oss.
  Minimum 25 % av kravet må være betalt/dekket først, for at vi skal kunne innvilge sletting.

  Hvis årsaken til at du søker sletting ikke er pga økonomi, så må du sende søknaden direkte til Regnskapsregisteret.

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

 • Benådning

  Å ettergi en straff. En bot er en straff, og det å ettergi en bot kalles derfor benådning.

 • Støtende

  Ofte benyttet i forbindelse med forhold som gjør at samfunnet vil reagere hvis skyldneren får en gjeldsordning. Det kan for eksempel være hvis skyldneren på en illojal måte har innrettet seg med sikte på å få en gjeldsordning, ved bevisst å gi feilaktige opplysninger eller unnlate å betale regninger.

 • Oppdragsgiver

  Eier av kravet. For eksempel NRK for NRK-lisensen.

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss