Morarenter

Renter som ilegges når krav ikke er betalt ved forfall, også kalt forsinkelsesrente.

Kontakt oss