Ettergivelse

At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss