Forsinkelsesrente

Renter som ilegges når kravet ikke er betalt innen forfallsdato, også kalt morarente (strafferente). Renten beregnes per dag du er for forsinket med betalingen.

Kontakt oss