Tinglysing

Registrering av rettigheter/heftelser. For eksempel i grunnboken, skipsregisteret, løseøreregisteret og realregistre.

Kontakt oss