Straffekrav

Pengekrav som er ilagt som følge av en straffbar handling. Vi krever inn følgende straffekrav: erstatning som er tilkjent i en offentlig straffesak, bøter, inndragning og saksomkostninger.

Kontakt oss