Utreiseforbud

En person forbys å forlate landet.

Kontakt oss