Uteblivelsesdom

Avgjørelse av retten. For eksempel ved manglende tilsvar eller når saksøkte uteblir fra rettsmøte. Det vil si at retten kan avsi dom uten at saksøkte/klager er til stede.

Kontakt oss