Rettsgebyr

Kostnader eller gebyr for behandling av en sak i retten eller av namsmyndighet/ tinglysingsmyndighet.

Kontakt oss