Arbeidsgiver - trekk i lønn hos ansatt

Statens innkrevingssentral kan dekke opp utestående krav ved å ta utlegg, enten i formuesgoder som eiendom, eiendeler, kontoer eller i lønn/trygd (gjelder også feriepenger).

Mann med arbeidshjelm

Når Statens innkrevingssentral tar utlegg i lønn, bestemmer vi at du som er arbeidsgiver skal trekke et beløp fra den ansattes lønn (gjelder også feriepenger).

Bedriften vil motta et brev fra oss som forteller hvor mye dere skal trekke arbeidstakeren per måned og når dette skal avsluttes.

Hva gjør du hvis arbeidstakeren har sluttet hos bedriften?

Gi beskjed til oss med en gang og meld om stopp i arbeidsforhold til A-meldingen

Vi kontakter den bedriften som arbeidstakeren er registrert som arbeidstaker hos. Glemmer du å melde fra når dere avslutter et arbeidsforhold, vil det da være din bedrift vi henvender oss til.

Er den ansatte langtidssykemeldt?

Er den ansatte sykemeldt over lengre tid, må du som arbeidsgiver ta kontakt med oss snarest, slik at vi får videreført trekket til NAV.

Nytt lønnstrekk i tillegg til det du allerede trekker arbeidstakeren?

Statens innkrevingssentral har aldri to trekk samtidig, men vi kan ha trekk samtidig med andre, som for eksempel NAV innkreving, Skatteetaten eller andre namsmenn.

Dersom vi bestemmer at en arbeidstaker skal ha et nytt lønnstrekk, så skal du bruke det nye trekket i stedet for forrige trekket.

Kontakt oss