Arbeidsgiver - trekk i lønn hos ansatt

Statens innkrevingssentral kan dekke opp utestående krav ved å ta utlegg, enten i formuesgoder som eiendom, eiendeler, kontoer eller i lønn/trygd (gjelder også feriepenger).

Mann med arbeidshjelm

Når Statens innkrevingssentral tar utlegg i lønn, bestemmer vi at du som er arbeidsgiver skal trekke et beløp fra den ansattes lønn (gjelder også feriepenger).

Hva gjør du hvis arbeidstakeren har sluttet hos bedriften?

Gi beskjed til oss med en gang og meld om stopp i arbeidsforhold til A-meldingen

Vi kontakter den bedriften som arbeidstakeren er registrert som arbeidstaker hos. Glemmer du å melde fra når dere avslutter et arbeidsforhold, vil det da være din bedrift vi henvender oss til.

Er den ansatte langtidssykemeldt?

Er den ansatte sykemeldt over lengre tid, må du som arbeidsgiver ta kontakt med oss snarest, slik at vi får videreført trekket til NAV.

Nytt lønnstrekk i tillegg til det du allerede trekker arbeidstakeren?

Statens innkrevingssentral har aldri to trekk samtidig, men vi kan ha trekk samtidig med andre, som for eksempel NAV innkreving, Skatteetaten eller andre namsmenn.

Dersom vi bestemmer at en arbeidstaker skal ha et nytt lønnstrekk, så skal du bruke det nye trekket i stedet for forrige trekket.

Rapportering av lønnsopplysninger til oss

På mindre trekkbeløp så vil bedriften bare motta et brev fra oss som forteller hvor mye dere skal trekke arbeidstakeren per måned og når dette skal avsluttes.

Hvis bedriften mottar en forespørsel om hvilken lønn arbeidstakeren har, så skal denne besvares på www.altinn.no (den ligger i meldingsboksen til bedriften).

Mangler bedriften din brukere på altinn.no?
Det er lederen for bedriften som er registrert som administrator i altinn. Lederen har rettigheter til å opprette flere brukere for bedriften ved å logge inn og velge Tilgangsstyring > Deleger roller og rettigheter.

Husk at også du som skal svare på skjemaet på vegne av bedriften må logge deg inn og aktivere "For andre (person/virksomhet)" ellers kan du ikke få delegert en rolle fra din leder.

Brukte du feil opplysninger i rapporteringen?

Ta kontakt med oss snarest.

Kontakt oss