Auksjon

Frivillig eller tvungen måte å selge et formuesgode. For eksempel hus, hytte og bil.Formuesgodet blir solgt til høystbydende.

Kontakt oss