Særnamsmann

Vi er særnamsmann. Det vil si at vi har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Andre særnamsmenn er: Kemner/kommunekasserer, NAVs innkrevingssentral (NAVI)og Skattefogdene.

Kontakt oss