Statens innkrevingssentral

Vi er underlagt Skatteetaten og sørger for innkreving, tvangsinnkreving og regnskapsføring i saker fra Politiet. I tillegg krever vi inn på vegne av en rekke andre oppdragsgivere.