Gjeldsbrev

Skriftlig dokument som inneholder løfte/erkjennelse om å betale penger man er skyldig til en kreditor.

Kontakt oss