Utleggstrekk

Dette er når vi pålegger arbeidsgiver eller NAV å foreta trekk i lønn eller trygdeytelse.

Kontakt oss